Tomáš Soural

„Nejlepší způsob, jak předpovídat budoucnost, je vytvořit ji.“

Moje hlavní pracovní zaměření v současnosti je specialista pro sdělovací a zabezpečovacích zařízení na dráze a v městské hromadné dopravě.

Ve volném čase se "neživím" jako dispečer na závodech ŠEDIVÁČKŮV LONG, nebo EX admin závodů MČR DOGTREKKING.INFO :-)

Rodině, kamarádům a známým opravuji elektroniku všeho druhu od barevných LED světýlek do záchodu až po UL letadla. Mohu také samostatně pracovat na elektrických zařízeních do 1000V, vstupovat na železnici do kolejiště a míval jsem radioamatérskou licenci.

Tady je něco málo z toho co jsem vytvořil a nebo pomáhal vytvořit:

 • TA02030946: Vývoj bezdrátového přejezdníku pro bezpečný přenos stavu na drážní vozidla, Program TAČR ALFA, Řešitel: Trakce, a.s., Spoluřešitel: VŠB – TU Ostrava, 2012 - 2015

 • FR-TI1/027: Systém varování před překážkou na železničním přejezdu, Projekt výzkumu a vývoje MPO ČR, Program TIP, Řešitel: Trakce, a.s., Spoluřešitel: VŠB – TU Ostrava, 2009 - 2013

 • Elektronický řídící blok přejezdu FRIS (2007-2011) – spolupráce na systému FRIS – elektronický řídicí blok železničního přejezdu

 • Vývoj a inovace systému inteligentního řízení el. zařízení železniční infrastruktury, Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, poskytoval TA ČR, Řešitel: Trakce, a.s., Spoluřešitel: VŠB – TU Ostrava, 2011-2013

 • Systém řízení jízdy tramvají provizorním obousměrným jednokolejným úsekem

 • Moduly řízení tramvajových výhybek DP Ostrava, Bratislava, Košice (2008-2014)

 • Registrovaný užitný vzor UV2010-22315 pro zapojení bezpečného spínače s ověřováním funkčnosti během změny stavu

 • Registrovaný užitný vzor UV2013-28509 pro bezpečné vyvedení signálů z železničního přejezdu

 • Systém ovládání varovných dopravních značek pro tramvajový přejezd (2014)

 • Modul řízení elektrického ohřevu tramvajových výhybek (2014)

 • Modul řízení trolejového odpojovače pro tramvaje a trolejbusy

 • Detekce a signalizace beznapěťového stavu tramvajových a trolejbusových trolejí v servisních halách

 • Bezpečnostní přístupový systém pro pracovní lávky v halách pro servis tramvají a trolejbusů

 • Integrace souhlasové sady EAP do elektronického drážního zabezpečovacího zařízení

 • Systém ovládání doplňkových světel ve vozovce před železničním přejezdem – upozornění řidičů silničních vozidel před jízdou drážního vozidla – ArcelorMittal Ostrava.

 • řídicí a kontrolní komponenty pro elektrický ohřev výměn EOV-Trakce.

a ještě něco z dávnější minulosti...

 • 1996- realizace radioamatérského radiového převaděče OK0-O

 • 1997- ovladač profesionálních radiových převaděčů RETR1-3

 • 1998- automatický fonický hlásič stavů pro bankovní ochrannou službu

 • 1999- ovládání technologii přes občanské radiostanice

 • 1999-2005 servis a budování drážního radiového systému TRS pro ČD.

 • 2000- dálková diagnostika drážního radiového systému TRS DDZT1-2

 • 2002- sledování kamionové přepravy pomocí GPS lokalizace

 • 2003- počítač náprav PN-02 pro železnici

 • 2003- elektrické schéma experimentálního ultralehkého dvoumístného letadla EUROPA

 • 2004- tester komponentů TRS – VO47test

 • AVISYS - varovný systém pro řidiče před překážkou v silničním provozu

 • FIRETIMER-3 - časomíra požárního sportu

 • BRUBOX-3 - dálkově řízený audio/video switch pro distribuční satelitní vysílače (Dušanbe – Tádžikistán)

 • WIND PLANT REGULATOR - low-cost řešení pro aplikaci v rozvojových zemích

 • WIRELESS CONTROL OF PUBLIC LICHTING - bezdrátové řízení a dohled nad svícením pouličních lamp

Moje práce a aktivity

Prodin a.s.
Enteria vývoj
CZECH LONG TRAIL
meteo Domašov nad Bystřicí